Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Χαρίζουμε χαμόγελα σε όσους το έχουν ανάγκη!
Ως μια τοπική επιχείρηση, σημαντική προτεραιότητα για μας είναι η στήριξη της κοινωνίας και των ανθρώπων που την πλαισιώνουν.
Γι’ αυτό και αγκαλιάζουμε δράσεις αλληλεγγύης που προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια σε οικογένειες και κοινωνικές ομάδες, που ευαισθητοποιούν και αλλάζουν την αντίληψη όλων για τους συνανθρώπους μας, το περιβάλλον, τη λειτουργία των φορέων και ιδρυμάτων της πόλης μας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  • Φροντίζουμε για τη συγκέντρωση τροφίμων για συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη
  • Συμμετέχουμε σε δράσεις τοπικών φορέων
  • Στηρίζουμε μαθητές και εκπαιδευτικές μονάδες, σχολικές γιορτές, αθλητικές δράσεις
  • Κάνουμε ανακύκλωση όλων των υλικών – συσκευασιών που χρησιμοποιούνται στην εταιρεία
  • Δραστηριοποιούμαστε για τη βελτίωση του περιβάλλοντος.